Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

 

Lp.

 

Nazwa dodatkowych zajęć

 

Klasa

Termin realizacji

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Godz. od – do

Dzień tygodnia

1.

Gromada Zuchowa

,, Leśne skrzaty”

 

III

 

1135- 1220

 

czwartek

 

Anna Kaczmarska

2.

 

Drużyna harcerska

 

VI-VIII

 

1600- 1700

 

środa

 

Robert Boraczuk

3.

Koło geograficzne

,,Azymut”

 

IV-VIII

 

1500-1545

 

czwartek

 

Roman Michalski

4.

Koło biologiczne

,, Z biologią za pan brat”

 

IVa

 

1330-1415

 

środa

 

Marzanna Kozłowska

5.

Koło zainteresowań

,,Antidotum na nudę”

 

IV

 

1330-1415

 

piątek

 

Grażyna Dawidek

6.

Koło teatralne

,,Iluzja”

 

VIIa,b,c

 

1420-1505

 

piątek

 

Jolanta Seroka

7.

 

Koło plastyczne

 

IV-V

 

1330-1415

 

wtorek

 

Renata Gałka

8.

 

Koło informatyczne

 

VI-VIII

 

1420-1505

 

piątek

 

Regina Zając

9.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

 

VIIIa

 

1420-1505

 

wtorek

 

Jolanta Seroka

10.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

 

VIIIb

 

1415- 1540

 

wtorek

 

Marzena Kucharska

11.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

 

VIII

 

1420-1505

 

poniedziałek

 

Grażyna Dawidek

12.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

,,Z matematyką w przyszłość”

 

VIII

 

1420-1505

 

środa

(co druga)

 

Małgorzata Winiarska

13.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego ,,We can do it!”

 

VIII

 

1420-1505

 

poniedziałek

 

Małgorzata Maruszczak

14.

Szkolne koło ,,Caritas”

(wolontariat)

 

V-VIII

1420-1505

1135-1220

wtorek

czwartek

Halina Rybaczuk

Małgorzata Winiarska

Renata Gałka

15.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

,,Matematyczne SOS”

V

VIa,VIIb

VIIa

1235-1320

1420-1505

1330-1415

czwartek (co drugi)

poniedziałek (co drugi)

 

Małgorzata Winiarska

16.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

,,Bliskie spotkania z matematyką”

IVa

IVb

VIIc

1235-1320

1330-1415

1330-1415

piątek

czwartek

środa

 

Kazimiera Siwiela

17.

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

 

 

1330-1415

 

poniedziałek

 

Grażyna Dawidek

18.

Zajęcia wyrównawcze

z języka rosyjskiego

,,Matrioszka”

VII

VIII

1420-1505

 

1420-1505

poniedziałek

(co drugi)

czwartek

(co drugi)

 

Przemysław Skoczylas

19.

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyką

,,Matematyczni pasjonaci”

 

VII

 

1330-1415

poniedziałek

(co drugi)

 

Małgorzata Winiarska

20.

Zajęcia rozwijające zainteresowania historią

,,Łowcy historii”

VI

VII

VIII

 

1420-1505

 

środa

 

Wioletta Staszewska

21.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

,,Chcę wiedzieć i umieć więcej”

 

III

 

1135-1220

 

poniedziałek

piątek

 

Anna Kaczmarska

22.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

,,Akademia trzeciaka”

 

III

1135-1220

1030-1115

poniedziałek

wtorek

 

Urszula Skuza

23.

Zajęcia dodatkowe

,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

 

0b

 

1300-1400

 

wtorek

 

Dorota Strelczuk

24.

Koło zainteresowań z podstaw elektroniki

,,Tranzystorek”

VII

VIII

 

1330-1500

 

poniedziałek

 

Ks. Grzegorz Garbacz

25.

Zajęcia rozwijające zainteresowania

,,Lekturki spod chmurki”

 

Ia

 

1135-1220

 

środa

 

Danuta Manaj

26.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

,,Time for English”

 

IVa

 

1330-1415

 

wtorek

 

Gerda Herbut

27.

Klub Czytelnika

IV

V

VII

 

1230-1415

 

 

poniedziałek

 

Katarzyna Czarnecka

28.

Zajęcia czytelnicze

 

VIIa

 

1330-1415

 

poniedziałek

 

Jolanta Seroka

29.

Zajęcia dodatkowe - rozwijające

 

Ib

 

1230-1315

 

wtorek

 

Renata Gałka

30.

Zajęcia wyrównawcze

 

IIa

 

1230-1315

 

środa

 

Renata Kozioł

31.

Piłka nożna dla dzieci

 

I-III

 

1600-1730

wtorek

czwartek

 

Jacek Kłos

32.

Zajęcia sportowe – orlik,

basen

 

I -VIII

1220-1700

900-1400

środa

sobota

Urszula Rudnicka

Beata Dziewa

33.

Zajęcia sportowe

 

IV-V

 

1330-1415

 

środa

 

Mariusz Pasicki

34.

Szkolne Koło Sportowe -SKS

 

0a-Ia

 

1230-1315

wtorek

środa

 

Robert Boraczuk

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka