Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego
Nauka zdalna
16 grudzień 2021/ Zdalne Nauczanie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Od dnia 20.12.2021 do 9 stycznia 2022 r. realizowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.12.2021 r.
Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 2 stycznia 2022 r.
Drodzy Uczniowie!!!
Pamiętajcie o tym, aby:
• Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązywać kontakt z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem i wicedyrektorem szkoły.
• W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizować naukę własną w domu.
• Nie zapominajcie, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!
• Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom , wychowawcy, do dyrektora lub do wicedyrektora szkoły (samodzielnie albo prosząc o pośrednictwo rodziców).
• Pamiętajcie, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
• Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
• Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe zawsze mile widziane!).
Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
• Nauka w naszej szkole odbywa się nadal z wykorzystaniem platformy Office 365 ( Teams). Komunikatorami są również strona internetowa szkoły i e – dziennik.
• Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE 2021/2022 oraz w AKTUALNOŚCIACH.
• Nauka odbywa się w domach pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie korzystają z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe, które odsyłają nauczycielom.
• Uczniowie powinni znaleźć czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
• Nauczyciel realizuje tematy na bieżąco i taka nauka nie różni się od nauki w szkole.
Rady dla Rodziców:
• Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
• Warto być w kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
• W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Życzę wszystkiego najlepszego, wiele optymizmu, uśmiechu
i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.
Marzanna Jakuta
Dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikat
23 kwiecień 2021/ Zdalne Nauczanie

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

Informujemy, że:
1) od 26.04.2021 r. do 30.04.202 r. zajęcia stacjonarne w naszej szkole będą realizowały klasy: 3a, 3b, 2b oraz klasy „0” . Uczniowie pozostałych klas będą uczyły się zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams;
2) od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole będą realizowane w klasach: 2a, 1a, 1b oraz klasy „0”.

W klasach starszych nauka odbywa się nadal w sposób zdalny. Zajęcia w szkole będą realizowane wg obowiązującego planu zajęć i w przydzielonych salach lekcyjnych. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma nadal obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
Ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu organizuje się nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców z uzasadnieniem.
Nauczyciele specjaliści - pedagog, logopeda, terapeuta terapii SI, doradca zawodowy a także specjaliści z Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży działającego przy naszej szkole zapraszają do skorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego dla uczniów i ich rodzin.
W celu umówienia odpowiadającej Państwu godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.
sekretariat szkoły – tel. 825693435
Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży – tel. 825643632, 505816176

Wszelkiego rodzaju sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika, poczty e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowych sprawach osobiście, po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat w godz. 7.00 – 15.00.

Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ
Komunikat
19 marzec 2021/ Zdalne Nauczanie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju. Dotyczy to również klas sportowych.
Wszystkie zajęcia dla uczniów klas I – VIII będą nadal prowadzone za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams ), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji.
Nauka i opieka dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, prowadzone będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
W dniach 22 marca 2021 r. – 11 kwietnia 2021 r. na terenie szkoły pracują nauczyciele specjaliści ( pedagog, terapeuta SI, logopeda) oraz nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej. Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams.
Ponadto, w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia zdalne oraz opieka świetlicowa. Warunkiem jest wniosek rodziców. Uczniowie klas ósmych mogą uczestniczyć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
Do 11 kwietnia 2021 r. stołówka szkolna przygotowuje i wydaje posiłki tylko dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wstrzymuje się do odwołania osobiste wizyty w szkole. Wszelkiego rodzaju sprawy urzędowe proszę załatwiać drogą elektroniczną, z wykorzystaniem e – dziennika, poczty e- mail lub telefonicznie. W sprawach pilnych można się kontaktować osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Sekretariat szkoły, w godzinach 7.00 – 15.00.
Życzę wszystkiego najlepszego, optymizmu i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.
Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Wszystkie zajęcia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III odbywać się będą:
- na terenie szkoły
- według obowiązującego planu lekcji

Wszystkie zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą prowadzone:
- za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams )
- z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, prowadzone będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W zajęciach świetlicowych organizowanych w dotychczasowych godzinach pracy świetlicy mogą uczestniczyć uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III.

Uczniowie korzystający ze świetlicy są przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wstrzymuje się do odwołania osobiste wizyty w szkole.

W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, że w dniach 18.01-29.01.2021r. stołówka nie będzie wydawać posiłków. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz uczniom klas I – III wyżywienie we własnym zakresie.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkoły, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opracowały odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na procedurach znanych już od jesieni 2020 r. Znaleźć je można w zakładce Dokumenty Szkolne lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Uczniowie klas ósmych mogą uczestniczyć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla szkół podstawowych klas I-III :
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ
KOMUNIKAT
02 grudzień 2020/ Zdalne Nauczanie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Do świąt Bożego Narodzenia kontynuowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Natomiast ferie zimowe w całym kraju będą w jednym terminie. Tak wyglądają najnowsze wytyczne dla szkół.

Jak zapowiedział premier Rządu, rozpoczął  się etap odpowiedzialności, który potrwa do 27 grudnia. Kontynuowana  jest nauka zdalna dla uczniów, która potrwa do 23 grudnia.

Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 4 stycznia 2021 r.

Natomiast od 28 grudnia możliwy będzie etap stabilizacji – w zależności od sytuacji epidemicznej – stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. Jednak nie zmieni to sytuacji w edukacji, gdyż na początku stycznia odbędą się ferie zimowe w jednym terminie dla wszystkich szkół.

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.

Drodzy Uczniowie!!!

Pamiętajcie o tym, aby:

 • Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązywać kontakt z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem i wicedyrektorem szkoły.
 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizować naukę własną w domu.
 • Nie zapominajcie, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom , wychowawcy, do dyrektora lub do wicedyrektora szkoły (samodzielnie albo prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Pamiętajcie, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe zawsze mile widziane!).

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 • Nauka w naszej szkole odbywa się nadal z wykorzystaniem platformy Office 365

 ( Teams). Komunikatorami są również strona internetowa szkoły i e – dziennik.

 • Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE 2020/2021 oraz w AKTUALNOŚCIACH.
 • Nauka odbywa się w domach pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie korzystają z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe, które odsyłają nauczycielom.
 • Uczniowie powinni znaleźć czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Nauczyciel realizuje tematy na bieżąco i taka nauka nie różni się od nauki w szkole.

Rady dla Rodziców:

 • Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Warto być w kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 • W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Życzę wszystkiego najlepszego, wiele optymizmu, uśmiechu

i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.

Marzanna Jakuta

Dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka