Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Pomoc techniczna

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech uruchomiły specjalną infolinię wspierającą nauczycieli w kształceniu na odległość. Infolinia ma charakter techniczny – pomaga rozwiązywać trudności, jakie napotykają pedagodzy, obsługując różnego rodzaju narzędzia do edukacji zdalnej. Dzwoniąc pod numerem +48 222 500 144, nauczyciele otrzymają profesjonalną pomoc.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie.

Terminarz zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024.

Dla wychowawców

Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej klas I - III.
Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej klasy IV - VIII.
Formularz informacji o ocenach niedostatecznych.
Formularz informacji o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.
WOPFU.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Sprawozdania

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania.

Sprawozdanie z działalności agend i organizacji szkolnych.
Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego.
Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika praw ucznia.
Sprawozdanie z realizacji zadań terapeuty, pedagoga, logopedy.

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg