Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Lp

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022r.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas

2.      

Narodowe Czytanie Książek

 20   września 2022 r.

Marta Kozak

Katarzyna Czarnecka

Aneta Winiarska

3.      

Akcja sprzątanie świata

 16-18  września 2022r.

Marzanna Kozłowska

4.

Rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę

17 września 2022r.

Wychowawcy klas

Wioletta Staszewska

5.      

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

30 września 2022 r.

Wychowawcy klas

6.

Wybory Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia

wrzesień 2022 r.

Robert Boraczuk

7.      

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

Samorząd Uczniowski, Opiekun SU,

Rzecznik Praw Ucznia

8.      

Dzień Papieski

18 października 2022 r.

Halina Rybaczuk

9.      

Ślubowanie klasy  pierwszej

 

Elżbieta Gruszka

10.      

Święto Niepodległości

10 listopada 2022 r.

Wioletta Staszewska

Jolanta Seroka

Marzenna Karpowicz

11.

Biegi Niepodległości

11 listopada 2022 r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

12.

Próbny egzamin ósmoklasistów

 listopad 2022r.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas VIII

13.

Zebrania z rodzicami

 listopad 2022 r.

Dyrektor

Wicedyrektor

Wychowawcy klas

14.        

Dzień Pluszowego Misia

 25 listopada 2022 r.

Anna Kaczmarska

Urszula Skuza

15.  

Andrzejki

listopad 2022 r.

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski

16.

Mikołajki

6 grudnia 2022r.

Samorząd Uczniowski

17.  

Koncert Charytatywny

grudzień 2022 r.

Halina Rybaczuk

Marta Kozak

Jolanta Seroka

Marzenna Karpowicz

Ks.Krzysztof Proskura

Ks. Emil Skrobowski

18.  

Szkolne spotkanie wigilijne,

Jasełka szkolne

22 grudnia 2022 r.

Halina Rybaczuk

Marta Kozak

Ks.Krzysztof Proskura

Ks. Emil Skrobowski

Wychowawcy klas

19.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022 r.

ustawowo

20.  

Zabawa Karnawałowa

styczeń/ luty 2022 r.

Rada Rodziców,

wychowawcy klas

21.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

12 stycznia 2023 r.

Dyrektor, wicedyrektor

22.

Ferie zimowe

16-27 stycznia 2023 r.

Zajęcia zgłoszone- odpowiedzialni nauczyciele

 23.

Semestralne zebranie z rodzicami

31 stycznia 2023 r.

Dyrektor,

Wychowawcy klas

24.

Walentynki – poczta , życzenia na stronie szkoły

14 lutego 2023 r.

Samorząd Uczniowski

25.

Zawody: piłka siatkowa dziewcząt

22 lutego 2023r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

26.

Zawody: mini siatkówka ,,4” dziewcząt

28 lutego 2023r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

27.  

Pasowanie na Czytelnika

marzec 2023r.

 Katarzyna Czarnecka

Aneta Winiarska

28.  

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 2023r.

Samorząd Uczniowski

29.  

Dzień Wiosny kl. 0 - III

21 marca 2023 r.

Nauczyciele klas 0-III

Samorząd Uczniowski

30.

Szkolne spotkanie Wielkanocne – Misterium Wielkanocne

7 kwietnia 2023 r.

Halina Rybaczuk

31.  

Wiosenna przerwa świąteczna

8-14 kwietnia 2023 r.

ustawowo

32.  

Światowy Dzień Ziemi

 kwiecień 2023 r.

Danuta Manaj

Elżbieta Kosarska

Marzanna Kozłowska

33.

Zawody: mini piłka nożna chłopców

24 kwietnia 2023r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

34.  

Święto Konstytucji 3-go Maja

4 maja 2023 r.

Marta Kozak

Marzenna Karpowicz

35.  

Zebrania z rodzicami

maj 2023 r.

Dyrektor

Wychowawcy klas

36.  

Dzień Matki i Dzień Ojca – Dzień Rodziny

maj/ czerwiec 2023 r.

Wychowawcy klas 0 - III

37.

Egzamin Ósmoklasisty

23-25 maja 2023 r.

Dyrektor, wicedyrektor

Wychowawcy klas VIII

38.

Zawody: siatkówka plażowa dziewcząt i chłopców

29 maja 2023r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

39.

Dzień Patrona Szkoły

31 maja 2023r.

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Nauczyciele wychowania fizycznego

40.  

Dzień  Dziecka

1 czerwca 2023 r.

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Rada Rodziców

41.

Zawody międzyszkolne i powiatowe wg kalendarza SZS

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

42.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

16 czerwca 2023 r.

Dyrektor

Wicedyrektor

43. 

Zakończenie Roku Szkolnego 2022-2023

23 czerwca 2023 r.

Urszula Rudnicka

Grażyna Dawidek

Renata Gałka

Danuta Manaj

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka