Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Termin

Temat

wrzesień

Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrektora z radą rodziców, wybór prezydium rady rodziców, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo- profilaktycznego, zaopiniowanie zmian w statucie szkoły.

22 września 2021 r. i wg potrzeb

Spotkania z radą rodziców.

04 października

1600- 1830

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

22 listopada

Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi zachowania. Spotkanie dyrektora z radą rodziców

03 stycznia

1600- 1830

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

7- 8 lutego

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze

04 kwietnia

1600- 1830

Konsultacje indywidualne – przedstawienie informacji o uczniach

16 maja

Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen rocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka