Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że rekrutacja do szkoły prowadzona jest stacjonarnie. Poniżej należy pobrać odpowiedną kartę zgłoszenia:
Karta zgłoszenia do klasy pierwszej wraz z podpisaną klauzulą informacyjną
Karta zgłoszenia – 6 latki wraz z podpisaną klauzulą informacyjną
Karta zgłoszenia – 5 latki wraz z podpisaną klauzulą informacyjną

Po wydrukowaniu należy ją wypełnić, podpisać (podpis obojga rodziców) i dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica. Ponadto informujemy, że Wójt Gminy Wierzbica w zarządzeniu nr 6/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Wójta Gminy Wierzbica wraz z załącznikami.
Klauzule Informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024:
Klauzula kl I dzieci zamieszkałe poza obwodem
Klauzula kl I dzieci z obwodu
Klauzula przedszkole.

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg