Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.

Wszystkich Świętych

01 listopada 2022 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022r. - 01 stycznia 2023 r.

Święto Trzech Króli

06 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

Majówka

01 – 03 maja 2023 r.

Pisemne obowiązkowe egzaminy ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • 23 maja 2023 r.
  • 24 maja 2023 r.
  • 25 maja 2023 r.

Dzień Patrona Szkoły

31 maja 2023 r.

Boże Ciało

08 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

  • 31 października 2022 r.
  • 02 maja 2023 r.
  • 26 maja 2023 r.
  • 09 czerwca 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.


Kalendarz szkolny na Kalibi.pl

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka