Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 - 6 kwietnia 2021 r.

Pisemne obowiązkowe egzaminy ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

·       25 maja 2021 r.

·       26 maja 2021 r.

·       27 maja 2021 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

  • 2 listopada 2020 r.
  • 25 maja 2021 r.
  • 26 maja 2021 r.
  • 27maja 2021 r.
  • 28 maja 2021 r.
  • 4 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 

 25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Kalendarz szkolny na Kalibi.pl

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka