Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.

Wszystkich Świętych

 

01 listopada 2023 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

 

11 listopada 2023 r. (sobota)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2022r. - 01 stycznia 2023 r.

Święto Trzech Króli

06 stycznia 2023 r. (sobota)

Ferie zimowe

 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 28 marca- 2 kwietnia 2024 r.

Majówka

01 – 03 maja 2024 r.

Pisemne obowiązkowe egzaminy ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

 

 

 

·       14 maja 2024 r.

·       15 maja 2024 r.

·       16 maja 2024 r.Boże Ciało

 

 

30 maja 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

  • 02 listopada 2023 r.
  • 29 kwietnia 2024 r.
  • 30 kwietnia 2024 r.
  • 02 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 

 21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

 24 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg