Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021r. - 02 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

 14 - 27 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 14 - 19 kwietnia 2022 r.

Pisemne obowiązkowe egzaminy ósmoklasisty

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny

·       24 maja 2022 r.

·       25 maja 2022 r.

·       26 maja 2022 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych*:
* Ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

  • 12 listopada 2021 r.
  • 7 stycznia 2022 r.
  • 02 maja 2022 r.
  • 27 maja 2022 r.
  • 17 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

 

 24 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Kalendarz szkolny na Kalibi.pl

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka