Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Dnia 10 września 2021 r. uczniowie klasy IV "b" oraz VIII "b" wraz z opiekunami wzięli udział w akcji Narodowe Czytanie 2021 utworu pt.: "Moralność Pani Dulskiej" autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Akcja pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej zorganizowana została przez Wójt Gminy Wierzbica - Panią Zdzisławę Bożenę Deniszczuk oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy. Wybrane sceny dramatu prezentowały Panie z Klubu Senior + Wierzbica, które wspaniale odegrały swoje role.

CZYTAJ WIĘCEJ
Instaling
09 wrzesień 2021/ Z życia szkoły

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy przystępuje do pracy na innowacyjnej platformie do nauki słówek z języka angielskiego, o nazwie INSTA.LING. Za jej pomocą uczniowie systematycznie będą uczyć się w domu oraz utrwalać nowe słownictwo, natomiast nauczyciele będą mieli możliwość kontroli systematyczność pracy wychowanków oraz śledzenia ich postępów. Praca na platformie będzie pomagać uczniom osiągać coraz lepsze wyniki w nauce języka obcego oraz sprawniej opanować materiał leksykalny. Zachęcamy do wytrwałej nauki przy pomocy platformy oraz doskonalenia umiejętności językowych.
Agnieszka Ziarkowska-Robak – nauczycielka j. angielskiego

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy Rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami, które odbędzie według następującego harmonogramu:

Środa 08.09.2021 r.
1600 Klasa 0 wychowawca Elżbieta Gruszka s.104
1615 Klasa I a wychowawca Elżbieta Kosarska s.9
1630 Klasa I b wychowawca Dorota Strelczuk s.11
1645 Klasa II a wychowawca Danuta Manaj s.105
1700 Klasa II b wychowawca Renata Gałka s.101
1715 Klasa III a wychowawca Renata Kozioł s.106

Czwartek 09.09.2021 r.
1600 Klasa VI wychowawca Marzanna Kozłowska s.202
1615 Klasa VII a  wychowawca Urszula Rudnicka s.203
1630 Klasa VII b wychowawca Grażyna Dawidek s.207
1645 Klasa VIII a wychowawca Jolanta Seroka s.108G
1700 Klasa VIII b wychowawca Przemysław Skoczylas s.110G
1715 Klasa VIII c wychowawca Wioletta Staszewska s.111G

Piątek 10.09.2021 r.
1600 Klasa III b wychowawca Beata Dziewa s.8
1615 Klasa IV a wychowawca Agnieszka Ziarkowska-Robak s.100
1630 Klasa IV b wychowawca Kazimiera Siwiela s.107G
1645 Klasa V a wychowawca Gerda Herbut s.106
1700 Klasa V b wychowawca Regina Zając s.210

CZYTAJ WIĘCEJ

Godz. 8.00 Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha.
Godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II-VIII uczestniczą w spotkaniu samodzielnie (bez rodziców/opiekunów – rodzice nie wchodzą do budynku szkoły). Uczniowie klas: ,,0”, Ia i Ib mogą uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w towarzystwie jednego rodzica/opiekuna.
Uczniowie spotykają się z wychowawcą w salach:
Klasa ,,0” – sala 104
Klasa Ia - sala 9
Klasa Ib - sala 11
Klasa IIa - sala 105
Klasa IIb - sala 101
Klasa IIIa – sala 106
Klasa IIIb - sala 8
Klasa IVa - sala 100
Klasa IVb - sala 107G
Klasa Va - sala 106G
Klasa Vb - sala 210
Klasa VI - sala 202
Klasa VIIa – sala 203
Klasa VIIb – sala 207
Klasa VIIIa – sala 108G
Klasa VIIIb – sala 110G
Klasa VIIIc – sala 111G

Uczniowie klas: ,,0”,IIa,IIb,IIIa,IVa wchodzą do budynku wejściem przy sali gimnastycznej, uczniowie klas: Vb,VI,VIIa,VIIb drzwiami przy szatni szkoły podstawowej, uczniowie klas: Ia,Ib,IIIb,IVb,Va,VIIIa,VIIIb,VIIIc drzwiami przy szatni do ,,gimnazjum”.
W szkole obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja/ mycie rąk, maseczki, dystans). W salach uczniowie mogą zdjąć maseczki.

CZYTAJ WIĘCEJ

W lipcu uruchomiona została instagramowa akcja konkursowa #krajobrazowe lato w ramach wydarzenia „Wakacje z Parkami Krajobrazowymi”.
Akcja odbywa się w ramach wydarzenia „Wakacje z Parkami Krajobrazowymi”, organizowanego przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i ma charakter otwarty – może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią i posiada konto w aplikacji Instagram.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka