Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

2 czerwca 2023 roku odbyła się 23 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym. Do finału ogólnopolskiego, który odbył się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, zakwalifikowało się 50 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Pytania konkursowe dotyczyły treści Natura 2000, flory, fauny, geografii i historii, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - V, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VI – VIII. Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie. Z naszej szkoły udział wzięli: Maja Balcerek kl.VIa, Julia Balcerek kl. VIa, Anna Łoza kl. VIb, Piotr Chachajkl. IVa i Jakub Łoza kl.IVb. Tytuł laureata zdobyli: Maja Balcerek, Julia Balcerek, Anna Łoza i Jakub Łoza. Tytuł finalisty – Piotr Chachaj.
Do konkursu przygotowała p. Marzanna Kozłowska.

CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy uczniów do udziału w czwartej edycji konkursu sportowego "NIE BĄDŹ ŻÓŁWIEM ZOSTAŃ MISTRZEM". Zasady konkursu wyjaśnia regulamin . Konkurs odbywa się 1 czerwca. Powodzenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym pt. ,,MOJA PIĘKNA SZKOŁA ". Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką rysunku szkoły lub związanego z nią miejsca np. Sali gimnastycznej lub swojej klasy na kartonie A4. Pracę należy wykonać do 31 maja 2023r i wręczyć w ręce przewodniczącej lub opiekuna samorządu uczniowskiego.
Kategorie wiekowe :
1. Klasy 0-3
2. Klasy 4-8
Za najlepsze 3 projekty w obu kategoriach wręczymy nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału w konkursie

CZYTAJ WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbył się konkurs wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”. Celem konkursu było:

· propagowanie wśród dzieci i młodzieży znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;

· rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

· kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze;

· propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody;

· wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia;

· zwrócenie uwagi na wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich;

CZYTAJ WIĘCEJ

" Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał.
Sztandarami biało - czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.
Umaiły się pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa.
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.
Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju.
- Witaj, witaj Majowa Rocznico!
Pamiętny Trzeci Maju. "

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 232 lata temu. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Ta ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną.

CZYTAJ WIĘCEJ

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w akcji SELFIE Z KSIĄŻKĄ. Celem akcji jest rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży, promowanie talentów oraz popularyzacja książki, czytelnictwa i biblioteki.
Uczestnik powinien dostarczyć 1 pracę fotograficzną wydrukowaną na papierze w formacie A4 do biblioteki szkolnej do dnia 15.05.2023. Prace należy na odwrocie opatrzyć informacją - imię, nazwisko autora, klasa.
Uczestnicy otrzymają upominki – niespodzianki. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie oraz na stronie internetowej biblioteki
Liczymy na Wasza kreatywność!

CZYTAJ WIĘCEJ

Z przyjemnością informujemy, że w związku z akcją zbierania darów przeprowadzoną przez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, Drużynę Harcerską i Zastęp Zuchowy, otrzymaliśmy podziękowania od Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzieli udział wtej akcji i udzielili wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka