Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Lp.

 

Nazwa dodatkowych zajęć

 

Klasa

Termin realizacji

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Godz. od – do

Dzień tygodnia

1.

Gromada zuchowa

I-III

1330-1505

wtorek

(co drugi tydzień)

Natalia Grela

2.

Drużyna harcerska

V-VIII

1330-1415

środa

 Robert Boraczuk

3.

Koło geograficzno - informatyczne

VIIab,

VIIIb

1420-1505

czwartek

Regina Zając

4.

Koło przyrodnicze

,,Z biologią za pan brat”

VIa

Vab

1235-1320

1330-1415

środa

czwartek

Marzanna Kozłowska

5.

Koło teatralne ,,Iluzja”

Vb

1235-1320

1330-1415

wtorek

czwartek

Jolanta Seroka

 

6.

Koło plastyczne

,,Młodzi artyści”

IIb

1235-1320

środa

Renata Gałka

7.

Zajęcia rozwijające zainteresowania ,,Akademia Trzecioklasisty”

IIIa

1130-1215

poniedziałek

środa

Renata Kozioł

8

Zajęcia rozwijające zainteresowania historią

,,Łowcy historii”

VII-VIII

1420-1510

wtorek

Wioletta Staszewska

9.

Zajęcia rozwijające zainteresowania ,,Lekturki spod chmurki” oraz ,,Zdrowo jem, więcej wiem”

IIa

1135-1220

czwartek

Danuta Manaj

10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania ,,Wirtualne podróże. Czytanie przed spaniem”

IIIb

1135-1220

wtorek

środa

 

Beata Dziewa

 

11.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

VIIIb

VIIIa

1420-1505

 

poniedziałek

czwartek

Monika Rzeszut

12.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

VIIIc

1420-1505

 

wtorek

Kazimiera Siwiela

13.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

VIIIa

1420-1505

 

czwartek

Jolanta Seroka

 

14.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

VIIIb

1420-1505

 

środa

Katarzyna Czarnecka

15.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

VIIIc

1330-1415

piątek

Anna Modrzyńska

 

16.

Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

Vb,VIIa

1420-1505

czwartek

Przemysław Skoczylas

17.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

VIIIa

VIIIbc

1330-1415

1420-1505

środa

środa

Gerda Herbut

18.

Szkolne koło ,,Caritas”- wolontariat

1420-1520

poniedziałek

wtorek

Halina Rybaczuk

Marta Kozak

Magdalena Boraczuk

19.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

IVb

VIIb

1330-1415

1420-1505

poniedziałek

czwartek

 

Marta Kozak

20

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

VIIIb

1420-1505

wtorek

 

Katarzyna Czarnecka

21

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

VIIIc

1420-1505

poniedziałek

Anna Modrzyńska

22.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

VIIIa

1420-1505

wtorek

 

Jolanta Seroka

 

23.

,,Bliskie spotkania z matematyką” – zajęcia wyrównawcze

Vb

Va

IVb

VIIIc

1420-1505

1330-1415

1330-1415

1420-1505

poniedziałek

wtorek

piątek

piątek

 

Kazimiera Siwiela

24.

Zajęcia wyrównawcze z języka

angielskiego ,,Time for English”

Va,VI2

1330-1415

wtorek

 

Gerda Herbut

25.

Zajęcia wyrównawcze

Ia

1235-1320

piątek

Elżbieta Kosarska

26.

Zajęcia wyrównawcze

Ib

1135-1220

piątek

Dorota Strelczuk

27.

Zajęcia wyrównawcze

IIa

1235-1320

czwartek

Danuta Manaj

28.

Zajęcia wyrównawcze

0

1300-1345

czwartek

Elżbieta Gruszka

29.

Zajęcia wyrównawcze

IIIa

1135-1220

czwartek

Renata Kozioł

30.

Zajęcia wyrównawcze

IIIb

1135-1220

piątek

Beata Dziewa

31.

Nauka czytania i pisania metodą strukturalną

 

IIa

1115-1135

codziennie

Magdalena Boraczuk

32.

Zajęcia wyrównawcze

IIb

1135-1220

czwartek

Renata Gałka

33.

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

VIIab

1330-1415

środa

Agnieszka Ziarkowska-Robak

34.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

IVa

1330-1415

czwartek

 

Monika Rzeszut

35.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

VIa

1420-1505

czwartek

 

Grażyna Dawidek

35.

Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego

IIIa

 

1135-1220

 

czwartek

 

Barbara Waszczuk

36.

Zajęcia rozwijające- sportowe

I-III

1235-1320

1330-1415

wtorek

czwartek

Agnieszka Wójtowicz

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka