Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

W naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 realizowany jest szkolny program ćwiczeń integrujących INPP (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej). Składa się na niego seria codziennych ćwiczeń opartych na ruchach wykonywanych przez prawidłowo rozwijające się dziecko w 1. roku życia. Ćwiczenia korekcyjne są prowadzone przez 10 minut codziennie przez cały rok szkolny w małych grupach dzieci 0A i 0B wytypowanych podczas badania przesiewowego.

Program ten jest szeroko stosowany w szkołach w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Badania wykazały, że ćwiczenia intrgrujące skutecznie redukują oznaki niedojrzałości neuromotorycznej, która ma związek ze słabymi wynikami w nauce. Skutki niedojrzałości neuromotorycznej można obserwować pod postacią:

  • trudności w nieruchomym siedzeniu,
  • braku skupienia uwagi na zadaniu,
  • rozpraszania się dziecka z powodu dodatkowych bodźców w otoczeniu,
  • trudności w utrzymaniu w ręce i manipulowaniu przyborami szkolnymi,
  • braku kontroli ruchów oczu koniecznych do utrzymania stabilnego obrazu na stronie, co skutkuje gubieniem linijki tekstu,
  • niskiej sprawności ruchowej i braku kontroli postawy;

Fakty:

  • W przypadku dzieci, u których występowały wyraźne oznaki niedojrzałości neuromotorycznej, oraz które miały poważne trudności szkolne, po zrealizowaniu przez nie Programu Ćwiczeń Integrujących INPP odnotowano znaczne postępy w zakresie poznawczych funkcji pozawerbalnych i umiejętności czytania.
  • Badania pokazują, że u dzieci, które czytały słabiej niż rówieśnicy (o co najmniej rok od normy rozwojowej dla danego wieku) i dodatkowo przejawiały niedojrzałość neuromotoryczną po roku uczestnictwa w Programie Ćwiczeń Integrujących INPP nastąpiła znaczna poprawa w czytaniu tak, że osiągnęły one poziom swojego wieku.
1
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Previous Next Play Pause
1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg