Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Z życia szkoły

W dniach 11-12 maja, uczniowie klas 0-III brali udział w warsztatach „Las w słoiku”, podczas których stworzyli niezwykły leśny świat, który stanowi samodzielny ekosystem wyrażający magię prawdziwego lasu. Za pomocą odpowiedniego podłoża - piasku, ziemi, roślin oraz kamieni odwzorowana jest cząstka dolnego poziomu lasu, przez co słoik wygląda jak miniaturowa baśniowa kraina.
Warsztaty składały się z dwóch części:-część teoretyczna:stanowiąca multimedialny spacer po lesie, w trakcie którego dzieci dowiedziały się o roli lasu w przyrodzie, procesach jakie zachodzą w zamkniętych naczyniach oraz o zasadach pielęgnacji miniaturowego lasu. W części tej uczestnicy dowiedzieli się, jak ważną rolę odgrywa człowiek w ochronie ekosystemów leśnych, a także zapoznali się z materiałem roślinnym oraz skalnym, który został użyty do wykonania mikro leśnych światów. Druga część - praktyczna, w której każdy uczestnik otrzymał indywidualne miejsce pracy wraz z kompletem materiałów niezbędnych do zrealizowania pięknej, niepowtarzalnej wizji lasu w słoiku tj.: duży słój szklany, podłoże drenażowe, piasek, ziemia, rośliny, unikatowe skały, detale dekoracyjne.

CZYTAJ WIĘCEJ

Uczniowie klasy 6B: Amelia Staniak i Natalia Stepczuk oraz 4B: Bartosz Dąbrowski i Anna Łoza biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning „Welcome to Poland, Welcome to Europe”. Uczestnicy projektu wspólnie poznają atrakcje turystyczne w wybranych krajach europejskich oraz w Polsce, zaprzyjaźniają się z mapą Europy oraz wypracowują materiały do lekcji krajoznawczych w języku angielskim. Opracowywane są ponadto ciekawe ćwiczenia utrwalające słownictwo, atrakcje i kraje Europy. Pracując w grupach uczniowie poznają swoich rówieśników ze szkół partnerskich korzystając z bezpiecznych narzędzi TIK.

 

CZYTAJ WIĘCEJ

3 Maja 1791r. obradujący w Warszawie Sejm Wielki uchwalił Ustawę Rządową powszechnie znaną jako Konstytucja 3 Maja. Była ona pierwszą konstytucją w Europie i położyła kres stale obecnemu w Rzeczypospolitej sporowi między monarszym majestatem, a rozkochaną w wolności szlachtą. Prace nad konstytucją trwały wiele miesięcy i w obawie przed przeciwnikami politycznymi były utrzymywane w tajemnicy. Uchwalona w atmosferze entuzjazmu i radości konstytucja uniezależniała Rzeczpospolitą od Rosji i była olbrzymim krokiem naprzód w dziele reformy państwa polskiego. Konstytucja majowa uznawała wszystkich mieszkańców kraju za naród polski, przyznawała prawa cywilne mieszczanom, brała pod ,,opiekę prawa” chłopów i nadawała państwu nowoczesny charakter monarchii konstytucyjnej, z trójpodziałem władzy na ustawodawczą (należącą do sejmu), wykonawczą (przynależną królowi i Straży Praw) oraz sądowniczą (sprawowaną przez niezawisłe sądy). Znosiła podział Rzeczypospolitej na Koronę i Litwę, liberum veto i wolną elekcję i zakazywała zawiązywania konfederacji. Zaprzysiężona przez króla, była w opinii przeciwników i władców państw ościennych ,,gwałcicielką wolności” i praw szlacheckich. Reformy Konstytucji 3 Maja nie doczekały się realizacj i- zdrajcy Targowiczanie doprowadzili do jej obalenia wykorzystując poparcie Rosji.
Serdecznie zachęcamy całą społeczność szkolną do uczczenia Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja!

CZYTAJ WIĘCEJ

Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym od 1970 r. Z ideą Dnia Ziemi jako pierwszy w 1969 r. wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. W Polsce obchody tego święta zostały zapoczątkowane w 1990 r.
Celem organizatorów Dnia Ziemi, zwanego też Światowym Dniem Ziemi, jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, zwiększanie świadomości wszystkich ludzi na świecie, i tych będących u władzy, jak też zwykłych obywateli na zagrożenia, jakie niosą za sobą niekorzystne zmiany klimatyczne oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Klasa Va przygotowała wraz z wychowawcą - Marzanną Kozłowską inscenizację z okazji tego święta. Uczniowie słowem i wierszem przybliżyli całej społeczności szkolnej, jak kruchy jest ekosystem naszej planety.

Zapraszamy też do gry oraz do obejrzenia filmów: dla klas 0-3 i dla klas 4-8.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szanowni Państwo Nauczyciele i Pracownicy
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, spokoju, nadziei, radości,
siły w pokonywaniu trudności i otwartego serca.
Wesołego Alleluja!
dyrektor szkoły
Marzanna Jakuta

CZYTAJ WIĘCEJ

Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy w bieżącym roku szkolnym mogą być dumni i cieszyć się z dużych sukcesów odniesionych w konkursach o tematyce historycznej. Hubert Pyzik, został laureatem etapu Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Historycznego, zdobywając 39 pkt. na 40 możliwych do uzyskania. Hubert zakwalifikował się także do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Cedyni do Orszy” im. mjra Marka Gajewskiego. Z kolei Maciej Baran zdobył wyróżnienie za niezwykle oryginalną pracę w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną – Chrzest Polski, organizowanym przez Fundację Słowo. Z nadesłanych na konkurs 912 prac do etapu II Jury zakwalifikowało 248 prezentacji. Wśród 36 wyróżnionych znalazła się prezentacja ucznia z Wierzbicy. Opiekunem merytorycznym uczniów była Wioletta Staszewska, nauczyciel historii w SP w Wierzbicy.
ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

CZYTAJ WIĘCEJ

8 marca Święto Kobiet
więc życzenia Wam składamy.
Dużo szczęścia i radości
a w nauce pomyślności.
Miejcie na ustach uśmiech słodki
w życiu nie doznajcie troski.

CZYTAJ WIĘCEJ

W środę w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Relacja z tej uroczystości znajduję się pod tym adresem.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dnia 22 lutego w naszej szkole odbyła się II edycja Dnia Myśli Braterskiej.
Drużyna Kazgór, drużynowy oraz gromada zuchowa Leśnych Skrzatów złożyli uroczyste przyrzeczenie harcerskie i obietnicę zuchową.
Gośćmi honorowymi byli: nasza druhna Zdzisława Bożena Deniszczuk - Wójt Gminy Wierzbica (fundator naszych mundurków, która odnowiła przyrzeczenie harcerskie), dyrektor szkoły Marzanna Jakuta, wicedyrektor Anna Modrzyńska, komendant Hufca Chełm Elżbieta Rybak, przewodnicząca Hufca Chełm Monika Szlagowska, przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Zdzisław Muszański, przewodnicząca Rady Rodziców Agata Krzeszczyk oraz rodzice naszych wspaniałych zuchów i harcerzy. Kartki naszych harcerzy wykonane własnoręcznie z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zostały przekazane innej drużynie harcerskiej 8 Wir Hufiec Chełm.

CZYTAJ WIĘCEJ

W grudniu 2020 r. w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie miało miejsce posiedzenie Komisji Konkursowej konkursu fotograficznego „Przyrodnicze Łowiska 2020”. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

CZYTAJ WIĘCEJ

CZARODZIEJSKIE ZWIERCIADŁO
Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całą jego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło, iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne — za to złe rzeczy widać w nim było doskonale. Tym sposobem cały świat w tym zwierciadle był brzydki i zły. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, podstawiając je ludziom znienacka przed oczy i cieszyli się, i śmiali. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Cieszył się zły czarodziej, ale to mu nie wystarczało. Uczniowie jego postanowili zanieść zwierciadło aż do nieba. Niechże i aniołowie spojrzą w nie choć raz jeden. To byłaby uciecha! A może i sam Pan Bóg — —
I zaczęli lecieć do góry. Bardzo im było trudno, a jeszcze z tak ciężkim zwierciadłem — zaledwie mogli utrzymać je w rękach… O, daleko do nieba! Wtem, trrrach! I ciężkie lustro z takiej wysokości brzdęk aż na ziemię! Naturalnie w mgnieniu oka rozprysnęło się na miliony drobnych szczątków, na nieskończoną ilość czarodziejskiego pyłku, który rozleciał się na wszystkie strony. Ale to właśnie było najgorsze nieszczęście! Zamiast jednego lustra, były ich teraz miliony; rozproszyły się wszędzie, a w każdym najmniejszym kawałeczku, choćby drobnym jak ziarnko piasku, widać było świat cały szkaradny, śmieszny, wykrzywiony. Jeżeli taki proszek wpadł komu do oka, to człowiek ten wszystko już widział zmienione i nie mógł dostrzec koło siebie nic dobrego, nic pięknego! Za to najgorsze rzeczy jasno i wyraźnie. Gorzej jeszcze, jeżeli okruszyna lustra wpadła komu do serca. Nieszczęśliwy tracił uczucie: serce jego stawało się kawałkiem lodu, nikogo kochać nie mógł, wszyscy byli dla niego obcy, obojętni. Z większych kawałków porobiono szyby, z innych szkła do okularów, a mnóstwo jeszcze krążyło w powietrzu — wiatr je roznosił wciąż dalej i dalej, i naturalnie coraz więcej ludzi stawało się nieszczęśliwymi kalekami. A niegodziwych pyłków jeszcze pełno… .
( Hans Chrystian Andersen )

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń na Nowy Rok: dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę roku niosącego spokój i wzajemną życzliwość, bez ziarenek czarodziejskiego pyłku.
Wszystkiego najlepszego!!!
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka bhm-logo.png