Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

W roku szkolnym 2022/2023 pedagog i psycholog szkolny przeprowadzą zajęcia profilaktyczne o różnorodnej tematyce, dostosowanej do wieku i potrzeb uczniów.

Tematy zajęć:

Klasy 0-3
• Asertywność – sztuka bycia sobą.
• Bezpieczeństwo w sieci.
• Tolerancja i akceptacja odmienności.
• Niewłaściwe zachowania w grupie (lizusostwo, donosicielstwo, obmawianie, wyśmiewanie i inne).

Klasy 4-6
• Cyberprzemoc – czym jest i jak sobie z nią radzić.
• Asertywność w teorii i praktyce.
• Postawy prospołeczne, empatia, otwartości na odmienność.
• Dostrzeganie przemocy w środowisku rówieśniczym.
• Niepowodzenia pomagają nam dojść do celu?

Klasy 7-8
• „Życie bez filtra” – czyli co widzimy w social mediach.
• Wirtualna rzeczywistość - zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami (uzależnienia od portali społecznościowych, gier, cyberprzemoc).
• Koleżeństwo, kumplostwo, przyjaźń, miłość- różnice.
• Agresja i wulgaryzmy w wyrażaniu emocji i ich wpływ na kreowanie kontaktów między ludźmi.

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg