Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy ponownie przystąpiła do pracy na innowacyjnej platformie do nauki słówek z języka angielskiego, o nazwie INSTA.LING. Za jej pomocą uczniowie systematycznie uczą się w domu oraz utrwalają nowe słownictwo, a nauczyciel ma możliwość kontroli systematyczność pracy wychowanków oraz śledzenia ich postępów. Praca na platformie pomaga uczniom osiągać coraz lepsze wyniki w nauce języka obcego oraz sprawniej opanować materiał leksykalny.
Innowacja już drugi rok jest prowadzona w klasie 5A. Najbardziej wytrwałymi uczennicami są Kaja Jawornicka i Kalina Krzeszczyk, co przekłada się na bardzo dobre wyniki dziewczynek z języka angielskiego. Zachęcamy inne klasy do dołączenia oraz do wytrwałej nauki przy pomocy platformy i doskonalenia umiejętności językowych.


Agnieszka Ziarkowska-Robak – nauczycielka j. angielskiego
Wszelkie szczegóły dotyczące pracy z powyższym programem, aktualności oraz inne informacje można odnaleźć pod adresem: https://instaling.pl/

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka