Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Godz. 8.00 Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha.
Godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
Ze względów bezpieczeństwa rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nastąpi podczas spotkań klasowych z wychowawcą. Uczniowie klas II-VIII uczestniczą w spotkaniu samodzielnie (bez rodziców/opiekunów – rodzice nie wchodzą do budynku szkoły). Uczniowie klas: ,,0”, Ia i Ib mogą uczestniczyć w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w towarzystwie jednego rodzica/opiekuna.
Uczniowie spotykają się z wychowawcą w salach:
Klasa ,,0” – sala 104
Klasa Ia - sala 9
Klasa Ib - sala 11
Klasa IIa - sala 105
Klasa IIb - sala 101
Klasa IIIa – sala 106
Klasa IIIb - sala 8
Klasa IVa - sala 100
Klasa IVb - sala 107G
Klasa Va - sala 106G
Klasa Vb - sala 210
Klasa VI - sala 202
Klasa VIIa – sala 203
Klasa VIIb – sala 207
Klasa VIIIa – sala 108G
Klasa VIIIb – sala 110G
Klasa VIIIc – sala 111G

Uczniowie klas: ,,0”,IIa,IIb,IIIa,IVa wchodzą do budynku wejściem przy sali gimnastycznej, uczniowie klas: Vb,VI,VIIa,VIIb drzwiami przy szatni szkoły podstawowej, uczniowie klas: Ia,Ib,IIIb,IVb,Va,VIIIa,VIIIb,VIIIc drzwiami przy szatni do ,,gimnazjum”.
W szkole obowiązuje reżim sanitarny (dezynfekcja/ mycie rąk, maseczki, dystans). W salach uczniowie mogą zdjąć maseczki.

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka