Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice,

 

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III naszej szkoły. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.
Nauka i opieka dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian.

Wszystkie zajęcia dla uczniów klas I – VIII będą prowadzone:
- za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams )
- z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji

Uczniowie klas ósmych mogą uczestniczyć  indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, prowadzone będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W zajęciach świetlicowych organizowanych w dotychczasowych godzinach pracy świetlicy mogą uczestniczyć uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III.

Uczniowie korzystający ze świetlicy są przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście.

Do 29 listopada 2020 r. stołówka szkolna przygotowuje i wydaje posiłki tylko dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wstrzymuje się do odwołania osobiste wizyty w szkole.

W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

 

Zarządzenia nr 10

Zarządzenia nr 11

 

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg