Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Do świąt Bożego Narodzenia kontynuowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły. Natomiast ferie zimowe w całym kraju będą w jednym terminie. Tak wyglądają najnowsze wytyczne dla szkół.

Jak zapowiedział premier Rządu, rozpoczął  się etap odpowiedzialności, który potrwa do 27 grudnia. Kontynuowana  jest nauka zdalna dla uczniów, która potrwa do 23 grudnia.

Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 4 stycznia 2021 r.

Natomiast od 28 grudnia możliwy będzie etap stabilizacji – w zależności od sytuacji epidemicznej – stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. Jednak nie zmieni to sytuacji w edukacji, gdyż na początku stycznia odbędą się ferie zimowe w jednym terminie dla wszystkich szkół.

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe.

Drodzy Uczniowie!!!

Pamiętajcie o tym, aby:

 • Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązywać kontakt z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem i wicedyrektorem szkoły.
 • W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizować naukę własną w domu.
 • Nie zapominajcie, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 • Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom , wychowawcy, do dyrektora lub do wicedyrektora szkoły (samodzielnie albo prosząc o pośrednictwo rodziców).
 • Pamiętajcie, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
 • Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe zawsze mile widziane!).

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,

 • Nauka w naszej szkole odbywa się nadal z wykorzystaniem platformy Office 365

 ( Teams). Komunikatorami są również strona internetowa szkoły i e – dziennik.

 • Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE 2020/2021 oraz w AKTUALNOŚCIACH.
 • Nauka odbywa się w domach pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie korzystają z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe, które odsyłają nauczycielom.
 • Uczniowie powinni znaleźć czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
 • Nauczyciel realizuje tematy na bieżąco i taka nauka nie różni się od nauki w szkole.

Rady dla Rodziców:

 • Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 • Warto być w kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 • W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Życzę wszystkiego najlepszego, wiele optymizmu, uśmiechu

i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.

Marzanna Jakuta

Dyrektor szkoły

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg