Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Wszystkie zajęcia dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III odbywać się będą:
- na terenie szkoły
- według obowiązującego planu lekcji

Wszystkie zajęcia dla uczniów klas IV – VIII będą prowadzone:
- za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams )
- z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, prowadzone będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W zajęciach świetlicowych organizowanych w dotychczasowych godzinach pracy świetlicy mogą uczestniczyć uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III.

Uczniowie korzystający ze świetlicy są przyprowadzani i odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wstrzymuje się do odwołania osobiste wizyty w szkole.

W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw urzędowych rekomenduję korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informujemy, że w dniach 18.01-29.01.2021r. stołówka nie będzie wydawać posiłków. Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz uczniom klas I – III wyżywienie we własnym zakresie.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkoły, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny opracowały odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na procedurach znanych już od jesieni 2020 r. Znaleźć je można w zakładce Dokumenty Szkolne lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Uczniowie klas ósmych mogą uczestniczyć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dla szkół podstawowych klas I-III :
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka