Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju. Dotyczy to również klas sportowych.
Wszystkie zajęcia dla uczniów klas I – VIII będą nadal prowadzone za pośrednictwem Internetu (platforma Microsoft Teams ), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującym w szkole planem lekcji.
Nauka i opieka dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych pozostaje bez zmian.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych są przyprowadzane i odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, prowadzone będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
W dniach 22 marca 2021 r. – 11 kwietnia 2021 r. na terenie szkoły pracują nauczyciele specjaliści ( pedagog, terapeuta SI, logopeda) oraz nauczyciele zatrudnieni w świetlicy szkolnej. Wszyscy pozostali nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams.
Ponadto, w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, na terenie szkoły zostaną zorganizowane zajęcia zdalne oraz opieka świetlicowa. Warunkiem jest wniosek rodziców. Uczniowie klas ósmych mogą uczestniczyć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów w konsultacjach prowadzonych na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
Do 11 kwietnia 2021 r. stołówka szkolna przygotowuje i wydaje posiłki tylko dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej.
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wstrzymuje się do odwołania osobiste wizyty w szkole. Wszelkiego rodzaju sprawy urzędowe proszę załatwiać drogą elektroniczną, z wykorzystaniem e – dziennika, poczty e- mail lub telefonicznie. W sprawach pilnych można się kontaktować osobiście, po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Sekretariat szkoły, w godzinach 7.00 – 15.00.
Życzę wszystkiego najlepszego, optymizmu i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.
Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka bhm-logo.png