Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie,

Informujemy, że:
1) od 26.04.2021 r. do 30.04.202 r. zajęcia stacjonarne w naszej szkole będą realizowały klasy: 3a, 3b, 2b oraz klasy „0” . Uczniowie pozostałych klas będą uczyły się zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams;
2) od 04.05.2021 r. do 07.05.2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole będą realizowane w klasach: 2a, 1a, 1b oraz klasy „0”.

W klasach starszych nauka odbywa się nadal w sposób zdalny. Zajęcia w szkole będą realizowane wg obowiązującego planu zajęć i w przydzielonych salach lekcyjnych. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania ze stołówki i świetlicy szkolnej.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma nadal obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.
Ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu organizuje się nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców z uzasadnieniem.
Nauczyciele specjaliści - pedagog, logopeda, terapeuta terapii SI, doradca zawodowy a także specjaliści z Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży działającego przy naszej szkole zapraszają do skorzystania z bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego dla uczniów i ich rodzin.
W celu umówienia odpowiadającej Państwu godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny.
sekretariat szkoły – tel. 825693435
Ośrodek Środowiskowej Opieki
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży – tel. 825643632, 505816176

Wszelkiego rodzaju sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika, poczty e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowych sprawach osobiście, po wcześniejszym umówieniu się przez sekretariat w godz. 7.00 – 15.00.

Z wyrazami szacunku,
Marzanna Jakuta
dyrektor szkoły

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka