Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Od dnia 20.12.2021 do 9 stycznia 2022 r. realizowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.12.2021 r.
Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 2 stycznia 2022 r.
Drodzy Uczniowie!!!
Pamiętajcie o tym, aby:
• Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązywać kontakt z wychowawcą, nauczycielami, dyrektorem i wicedyrektorem szkoły.
• W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizować naukę własną w domu.
• Nie zapominajcie, że najlepsze efekty daje praca systematyczna!
• Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania zgłaszajcie na bieżąco nauczycielom , wychowawcy, do dyrektora lub do wicedyrektora szkoły (samodzielnie albo prosząc o pośrednictwo rodziców).
• Pamiętajcie, że czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!
• Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
• Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe zawsze mile widziane!).
Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
• Nauka w naszej szkole odbywa się nadal z wykorzystaniem platformy Office 365 ( Teams). Komunikatorami są również strona internetowa szkoły i e – dziennik.
• Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość będą ukazywać się na stronie internetowej szkoły w zakładce ZDALNE NAUCZANIE 2021/2022 oraz w AKTUALNOŚCIACH.
• Nauka odbywa się w domach pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie korzystają z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadane prace domowe, które odsyłają nauczycielom.
• Uczniowie powinni znaleźć czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek.
• Nauczyciel realizuje tematy na bieżąco i taka nauka nie różni się od nauki w szkole.
Rady dla Rodziców:
• Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
• Warto być w kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.
• W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
Życzę wszystkiego najlepszego, wiele optymizmu, uśmiechu
i jak najszybszego powrotu do nauki w szkole.
Marzanna Jakuta
Dyrektor szkoły

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka bhm-logo.png