Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Z życia szkoły

2 czerwca 2023 roku odbyła się 23 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym. Do finału ogólnopolskiego, który odbył się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, zakwalifikowało się 50 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Pytania konkursowe dotyczyły treści Natura 2000, flory, fauny, geografii i historii, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - V, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VI – VIII. Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie. Z naszej szkoły udział wzięli: Maja Balcerek kl.VIa, Julia Balcerek kl. VIa, Anna Łoza kl. VIb, Piotr Chachajkl. IVa i Jakub Łoza kl.IVb. Tytuł laureata zdobyli: Maja Balcerek, Julia Balcerek, Anna Łoza i Jakub Łoza. Tytuł finalisty – Piotr Chachaj.
Do konkursu przygotowała p. Marzanna Kozłowska.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dnia 02 czerwca w Szkole Podstawowej im. K. Górskiego w Wierzbicy odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologiczno-Turystycznej „Z piosenką przez świat”. Partnerami imprezy było Starostwo Powiatowe w Chełmie, Oddział PTTK w Chełmie oraz Gmina Wierzbica. Na przegląd zgłosiło się 8 solistów oraz 4 zespoły, łącznie 37 osób. Uczestnicy prezentowali się w następujących kategoriach: soliści i zespoły w grupach wiekowych: soliści I-III i IV-VI oraz zespoły I-III i IV-VIII. Każdy wykonawca zgodnie z regulaminem zaprezentował dwie piosenki. Festiwal rozpoczął występ szkolnego zespołu „Wierzbiczanie” pod opieką pani Marzeny Karpowicz. Wśród solistów I-III I miejsce zdobyła Zofia Mazurek, II miejsce Antonina Kulawczuk, III miejsce Pola Ciotkowska. Wszyscy laureaci są podopiecznymi Studia wokalnego „Uwolnij głos” w Chełmie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Paulina Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Żółtańcach. Wśród solistów IV-VI I miejsce zajęła Zuzanna Soborska ze Studia wokalnego „Uwolnij głos”, II miejsce wyśpiewała Maja Kaczor ze Szkoły Podstawowej w Święcicy, III miejsce Dominik Simakowski reprezentujący Studio wokalne „Uwolnij głos”. Wyróżnienie zdobyła Emilia Zdanowicz ze Szkoły Podstawowej w Święcicy. Zespół „Zielone nutki” z Zespołu Szkół w Siedliszczu wygrał walkowerem w kategorii zespoły I-III. Wśród zespołów w grupie wiekowej IV-VIII I miejsce zajął zespół wokalny IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Okszowie, II miejsce „Świetliki” ze Szkoły Podstawowej w Święcicy, natomiast III miejsce zespół wokalny VII-VIII ze Szkoły Podstawowej w Okszowie. . Po występach zarówno uczestnicy jak i uczniowie szkoły, wzięli udział w integracyjnych zabawach i tańcach przygotowanych przez szkolną drużynę zuchową „Leśne Skrzaty”. Dyrektor szkoły pani Marzanna Jakuta ma nadzieję, że festiwal „Z piosenką przez świat” na stałe zagości wśród muzycznych wydarzeń regionu. Koordynatorem festiwalu była pani Sylwia Kosior.

CZYTAJ WIĘCEJ

21 kwietnia 2023 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbył się konkurs wiedzy „Pszczoła w środowisku naturalnym i życiu człowieka”. Celem konkursu było:

· propagowanie wśród dzieci i młodzieży znaczenia oraz roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym;

· rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

· kształtowanie świadomych postaw wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze;

· propagowanie konieczności rozumienia procesów przyrodniczych i ochrony przyrody;

· wzrost świadomości ekologicznej młodego pokolenia;

· zwrócenie uwagi na wartości odżywcze i lecznicze produktów pszczelich;

CZYTAJ WIĘCEJ

" Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał.
Sztandarami biało - czerwonymi
umaiła się Rzeczpospolita.
Umaiły się pierwszym kwieciem
łąki, pola i w ogrodach drzewa.
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny
zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał.
Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju.
- Witaj, witaj Majowa Rocznico!
Pamiętny Trzeci Maju. "

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 232 lata temu. Głównymi autorami Ustawy Rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli: Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Ta ustawa zasadnicza, zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791r., była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Istniała nagląca potrzeba uzdrowienia Polski, wyciągnięcia jej z anarchii i uczynienia rządną.

CZYTAJ WIĘCEJ

Z przyjemnością informujemy, że w związku z akcją zbierania darów przeprowadzoną przez Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Caritas, Drużynę Harcerską i Zastęp Zuchowy, otrzymaliśmy podziękowania od Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzieli udział wtej akcji i udzielili wsparcia.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania Poezji Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję…” organizowanego w ramach Projektu MISTRZYNI SZYMBORSKA
Z przyjemnością informujemy, że jury w składzie p. Katarzyna Czarnecka, p. Sylwia Kosior i p. Magdalena Boraczuk, po wysłuchaniu czytania wybranych wierszy poetki Wisławy Szymborskiej w interpretacji uczestników, przyznało następujące miejsca:
• W kategorii klas IV – VI
I miejsce Emilia Kruczek kl. VIb
II miejsce Aleksandra Koch kl. VIb
III miejsce Julia Balcerek kl. VIa
• W kategorii klas VII – VIII
I miejsce Amelia Staniak kl.VIIIb
II miejsce Natalia Stepczuk kl.VIIIb

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

CZYTAJ WIĘCEJ

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”

Florian Plit

Dzień Ziemi jest obchodzony 22 kwietnia. Tego dnia, ludzie na całym świecie jednoczą się w swoich działaniach i staraniach, aby poprawić stan czystości naszej błękitnej planety i niwelować skutki bardzo szkodliwych działań, które codziennie na całym świecie mają miejsce. Nasza szkoła również włącza się do takich działań, aby uświadomić wszystkim, że tak naprawdę, każdy może przyczynić się do poprawy jakości życia na naszym globie. Wystarczy się dobrze rozejrzeć, zastanowić, co możemy zrobić, aby poprawić stan przyrody. Uczniowie klasy IIa i IIIa przygotowali dla najmłodszych dzieci inscenizację pt. „Koncert dla Ziemi” , natomiast klasa VIIa zaprezentowała „ Szkolny teleexpress” o tematyce ekologicznej dla uczniów klas IV-VIII. Uczniów przygotowywały: Elżbieta Kosarska, Danuta Manaj, Marzanna Kozłowska

CZYTAJ WIĘCEJ
Easter Egg Hunt
18 kwiecień 2023/ Z życia szkoły

W dniach 03-05.04.2023 uczniowie klasy 5A oraz 7A wzięli udział w Ogólnopolskim Wydarzeniu Kulturowym Easter Egg Hunt. Za pomocą metody stacji dydaktycznych rozwiązywali zadania utrwalające zarówno słownictwo jak i zwyczaje panujące w krajach anglosaskich. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci bonusów ulgowych do wykorzystania na najbliższym sprawdzianie. Zabawa była świetna!

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła włączyła się w obchody 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej poprzez udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym MISTRZYNI SZYMBORSKA. Ustanowienie przez Senat RP roku 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej to wspaniała okazja do upamiętnienia osiągnięć oraz poznania biografii i twórczości wybitnej noblistki. W ramach projektu w naszej szkole zaplanowano realizację następujących działań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym:

CZYTAJ WIĘCEJ

W piątek 14 kwietnia, w naszej szkole, odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny Panda. Konkurs miał formę testu składającego się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi -1 punkt. W konkursie wzięło udział 16 uczniów naszej szkoły. Na wyniki czekamy do 5. czerwca. Trzymamy kciuki!

CZYTAJ WIĘCEJ

Dnia 14 kwietnia Samorząd Uczniowski wprowadził po ustaleniach z Panią Dyrektor szczęśliwy numerek. Uczeń którego numerek został wylosowany nie musi być odpytywany na lekcjach i pisać niezapowiedzianych kartkówek. Numerek jest losowany elektronicznie przez dziennik.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg