Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Z życia szkoły

,,….przysięgali na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych…”
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” – bohaterów którzy z bronią w ręku stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego. Tego dnia w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie zamordowano siedmiu członków ostatniego IV Zarządu Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość” – największej ogólnopolskiej powojennej organizacji niepodległościowej wywodzącej się z Armii Krajowej. Żołnierze antykomunistycznego podziemia jako pierwsi po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęli walkę z narzuconą Polsce władzą komunistyczną. Dla nich była to ta sama walka, na podjęcie której zdecydowali się we wrześniu 1939 r. – walka o niepodległość Ojczyzny. Zmienił się tylko wróg. Po latach zmagań z niemieckim i sowieckim okupantem przyszło im walczyć z rodzimymi komunistami. Byli ścigani, mordowani i opluwani, niszczeni nie tylko fizycznie, ale również moralnie w oczach całego społeczeństwa. Nie mieli prawa istnieć w narodowej pamięci, a wielu z nich nie ma nawet symbolicznych mogił. Uznano ich za niebezpiecznych nawet po śmierci. Nazwani ,,Wyklętymi”, dla wielu pozostali ,,niezłomnymi bohaterami” zasługującymi na godną obronę ich pamięci.
,,Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo
lecz wartościami, w obronie których walka została pojęta”
prof. Henryk Elzenberg

CZYTAJ WIĘCEJ

23 lutego w Ogólnopolskim Dniu Walki z Depresją w Szkole Podstawowej im. K.Górskiego w Wierzbicy odbył się happening z tej okazji. Cała społeczność szkolna mieniła się wszystkimi odcieniami czerwieni, którą organizatorki wybrały jako symbol solidarności z osobami, które zmagają się z tą ciężką chorobą. Obchodom towarzyszyła szeroka akcja informacyjna w postaci ulotek i poradników, a na znak wsparcia wszyscy otrzymali czerwone bransoletki. Punktem kulminacyjnym było utworzenie żywego łańcucha solidarności jako znaku wsparcia dla osób cierpiących na depresję. Akcja została zorganizowana przez nauczycieli specjalistów pracujących w szkole – panie Klaudię Miszczuk (psychologa), Sylwię Kosior (terapeutę integracji sensorycznej), Magdalenę Kotlińską (pedagoga specjalnego), Magdalenę Boraczuk (logopedę), Magdalenę Kałużną (nauczyciela wspomagającego) i Katarzynę Wójcicką (nauczyciela wspomagającego).

CZYTAJ WIĘCEJ

Hufcowy biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2023 odbył się w tym roku w  Szkole Podstawowej w Wierzbicy.
Ponad 200 harcerzy wraz z drużynowymi wzięło udział w dwudniowym biwaku, podczas którego odbył się uroczysty apel wraz z zaproszonymi gośćmi: władzami gminy i szkoły, obietnica zuchowa, projekcja filmu o druhu Małkowskim „Harcerz nr 1”, wieczorne śpiewogranie, w środku nocy przyrzeczenie harcerskie, gra miejska, produkcja i wymiana kartek, spotkanie z seniorami, wspólne zdjęcia i rozmowy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ZHP: wójtom Gminy Wierzbica, Gminy Leśniowice Gminy Wojsławice, Gminy Kamień, p. Dyrektor Szkoły Podstawowej Marzannie Jakucie oraz pracownikom za udostępnienie nam - harcerzom budynku szkoły. Dh. Robertowi, dh. Ani, dh. Agnieszce, dh. Albinowi i dh. Kacprowi za przygotowanie organizacyjne i programowe naszego biwaku.

CZYTAJ WIĘCEJ

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Wierzbicy odbył się Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Ortograficzny", do którego zgłosiło się 39 uczniów z klas III - VIII. Test rozwiązany był w następujących kategoriach wiekowych: klasy III - IV , klasy V - VI, oraz klasy VII - VIII. Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, prezentując tym samym wysoki poziom ortograficzny.
Tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu "Orzeł Ortograficzny" w roku szkolnym 2022/2023 zdobyło 10 uczniów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w innowacyjnym programie edukacyjnym SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.
Jest to ogólnopolski projekt badawczy MŁODE GŁOWY, skierowany do uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VIII . Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską i realizowany wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. W ramach projektu, do 10 marca 2023 roku, szkoła będzie brała udział w badaniu naukowym ,,Ocena Poczucia Własnej Wartości i Sprawczości Młodzieży Szkolnej'' dzięki czemu otrzyma profesjonalną diagnozę dla swojej społeczności szkolnej

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w projekcie EMP@TYCZNA KLASA.
Projekt EMP@TYCZNA KLASA skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt może być realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych. Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Hasło Światowego Dnia Mokradeł 2023 r. brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Inicjator obchodów, Sekretariat Konwencji Ramsar przekonuje, że każde, nawet małoskalowe działanie w obszarze ochrony i przywracania mokradeł ma znaczenie. Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje – nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi: poczynając od filtrowania wody, magazynowania jej, poprzez ochronę przed sztormami i powodziami, a kończąc na podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i wiązaniu węgla. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły: Anna Łoza kl.VIb, Julia Balcerek kl.VIa, Maja Balcerek kl. VIa, Dominik Simakowski kl. VIa, Konrad Jankowski kl.VIIa, Wiktoria Wiejak kl.VIIa i Karolina Winiarska kl. VIIa wzięli udział w w konkursie wiedzy „ W Krainie Bagien i Moczarów” zorganizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy ponownie przystąpiła do pracy na innowacyjnej platformie do nauki słówek z języka angielskiego, o nazwie INSTA.LING. Za jej pomocą uczniowie systematycznie uczą się w domu oraz utrwalają nowe słownictwo, a nauczyciel ma możliwość kontroli systematyczność pracy wychowanków oraz śledzenia ich postępów. Praca na platformie pomaga uczniom osiągać coraz lepsze wyniki w nauce języka obcego oraz sprawniej opanować materiał leksykalny.
Innowacja już drugi rok jest prowadzona w klasie 5A. Najbardziej wytrwałymi uczennicami są Kaja Jawornicka i Kalina Krzeszczyk, co przekłada się na bardzo dobre wyniki dziewczynek z języka angielskiego. Zachęcamy inne klasy do dołączenia oraz do wytrwałej nauki przy pomocy platformy i doskonalenia umiejętności językowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym TALK AND ROLL. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i reagowania językowego w języku angielskim, pokonywanie stresu związanego z komunikacją ustną, stwarzanie przyjaznej i komfortowej atmosfery do mówienia i utrwalania przydatnych struktur gramatyczno-leksykalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

7 stycznia 2023 roku w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyła się X Gala Wolontariatu. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Mieczysława Cisło. Następnie został rozstrzygnięty konkurs 4xWy dla Szkolnych Kół Caritas. W konkursie wzięło udział 36 szkół. Nasze SKC zajęło I miejsce. W ramach konkursu wolontariusze wykonali kartki bożonarodzeniowe, zbierali nakrętki plastikowe, sprzedawali świece Caritas, a także wspierali Domowe Hospicjum w Krasnymstawie poprzez zakup środków medycznych.
Statuetkę Wolontariusza Roku otrzymała Maja Balcerek i Julia Balcerek, wyróżnienie – Aleksandra Śliwińska. Amelia Staniak zdobyła III miejsce w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Podczas wspólnego kolędowania Zespół Wierzbiczanie uwielbiał Małego Jezusa.
Naszym wolontariuszom jeszcze raz GRATULUJEMY!

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka bhm-logo.png