Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Z życia szkoły

Hufcowy biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2023 odbył się w tym roku w  Szkole Podstawowej w Wierzbicy.
Ponad 200 harcerzy wraz z drużynowymi wzięło udział w dwudniowym biwaku, podczas którego odbył się uroczysty apel wraz z zaproszonymi gośćmi: władzami gminy i szkoły, obietnica zuchowa, projekcja filmu o druhu Małkowskim „Harcerz nr 1”, wieczorne śpiewogranie, w środku nocy przyrzeczenie harcerskie, gra miejska, produkcja i wymiana kartek, spotkanie z seniorami, wspólne zdjęcia i rozmowy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ZHP: wójtom Gminy Wierzbica, Gminy Leśniowice Gminy Wojsławice, Gminy Kamień, p. Dyrektor Szkoły Podstawowej Marzannie Jakucie oraz pracownikom za udostępnienie nam - harcerzom budynku szkoły. Dh. Robertowi, dh. Ani, dh. Agnieszce, dh. Albinowi i dh. Kacprowi za przygotowanie organizacyjne i programowe naszego biwaku.

CZYTAJ WIĘCEJ

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Wierzbicy odbył się Ogólnopolski Konkurs "Orzeł Ortograficzny", do którego zgłosiło się 39 uczniów z klas III - VIII. Test rozwiązany był w następujących kategoriach wiekowych: klasy III - IV , klasy V - VI, oraz klasy VII - VIII. Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, prezentując tym samym wysoki poziom ortograficzny.
Tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu "Orzeł Ortograficzny" w roku szkolnym 2022/2023 zdobyło 10 uczniów.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w innowacyjnym programie edukacyjnym SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.
Jest to ogólnopolski projekt badawczy MŁODE GŁOWY, skierowany do uczniów szkół podstawowych w klasach IV-VIII . Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską i realizowany wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg. W ramach projektu, do 10 marca 2023 roku, szkoła będzie brała udział w badaniu naukowym ,,Ocena Poczucia Własnej Wartości i Sprawczości Młodzieży Szkolnej'' dzięki czemu otrzyma profesjonalną diagnozę dla swojej społeczności szkolnej

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w projekcie EMP@TYCZNA KLASA.
Projekt EMP@TYCZNA KLASA skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma na celu kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt może być realizowany w ramach godzin wychowawczych lub zajęć dodatkowych. Empatyczna Klasa jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj. wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

CZYTAJ WIĘCEJ

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł to ogólnoświatowa kampania, której celem jest zwiększanie świadomości w zakresie terenów podmokłych. Hasło Światowego Dnia Mokradeł 2023 r. brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”. Inicjator obchodów, Sekretariat Konwencji Ramsar przekonuje, że każde, nawet małoskalowe działanie w obszarze ochrony i przywracania mokradeł ma znaczenie. Tereny podmokłe pełnią niezwykle istotne funkcje – nie tylko dla przyrody, ale także dla ludzi: poczynając od filtrowania wody, magazynowania jej, poprzez ochronę przed sztormami i powodziami, a kończąc na podtrzymywaniu różnorodności biologicznej i wiązaniu węgla. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły: Anna Łoza kl.VIb, Julia Balcerek kl.VIa, Maja Balcerek kl. VIa, Dominik Simakowski kl. VIa, Konrad Jankowski kl.VIIa, Wiktoria Wiejak kl.VIIa i Karolina Winiarska kl. VIIa wzięli udział w w konkursie wiedzy „ W Krainie Bagien i Moczarów” zorganizowanym przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa im. K. Górskiego w Wierzbicy ponownie przystąpiła do pracy na innowacyjnej platformie do nauki słówek z języka angielskiego, o nazwie INSTA.LING. Za jej pomocą uczniowie systematycznie uczą się w domu oraz utrwalają nowe słownictwo, a nauczyciel ma możliwość kontroli systematyczność pracy wychowanków oraz śledzenia ich postępów. Praca na platformie pomaga uczniom osiągać coraz lepsze wyniki w nauce języka obcego oraz sprawniej opanować materiał leksykalny.
Innowacja już drugi rok jest prowadzona w klasie 5A. Najbardziej wytrwałymi uczennicami są Kaja Jawornicka i Kalina Krzeszczyk, co przekłada się na bardzo dobre wyniki dziewczynek z języka angielskiego. Zachęcamy inne klasy do dołączenia oraz do wytrwałej nauki przy pomocy platformy i doskonalenia umiejętności językowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym TALK AND ROLL. Celem projektu jest rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i reagowania językowego w języku angielskim, pokonywanie stresu związanego z komunikacją ustną, stwarzanie przyjaznej i komfortowej atmosfery do mówienia i utrwalania przydatnych struktur gramatyczno-leksykalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

7 stycznia 2023 roku w Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbyła się X Gala Wolontariatu. Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Mieczysława Cisło. Następnie został rozstrzygnięty konkurs 4xWy dla Szkolnych Kół Caritas. W konkursie wzięło udział 36 szkół. Nasze SKC zajęło I miejsce. W ramach konkursu wolontariusze wykonali kartki bożonarodzeniowe, zbierali nakrętki plastikowe, sprzedawali świece Caritas, a także wspierali Domowe Hospicjum w Krasnymstawie poprzez zakup środków medycznych.
Statuetkę Wolontariusza Roku otrzymała Maja Balcerek i Julia Balcerek, wyróżnienie – Aleksandra Śliwińska. Amelia Staniak zdobyła III miejsce w konkursie na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Podczas wspólnego kolędowania Zespół Wierzbiczanie uwielbiał Małego Jezusa.
Naszym wolontariuszom jeszcze raz GRATULUJEMY!

CZYTAJ WIĘCEJ

W środę 21 grudnia 2022 roku Drużyna Harcerska "Kazgór" wraz z Gromadą Zuchową "Leśne Skrzaty" usiedli razem do stołu wigilijnego. Była wspólna modlitwa, odśpiewanie kolęd i podzielenie się opłatkiem.

CZYTAJ WIĘCEJ

W tym roku po raz trzydziesty drugi Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Polski.
19 grudnia 2022 roku harcerze z Drużyny "Kazgór" wraz z Gromadą Zuchową " Leśne Skrzaty" przekazali je kolejnym osobom i instytucjom takim jak: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej i Świętego Wojciecha w Wierzbicy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdankalasyP.jpg