Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego

Ogłoszenia

Szanowni Państwo!!!
Należność na obiady należy wpłacać na konto szkoły:
nr 21 8187 0004 2006 0130 7559 0001
Za miesiąc październik wpłata wynosi 94,50 zł
( koszt jednego obiadu w roku szkolnym 2020/2021 - 4,50 zł )
Informację dotyczącą wysokości wpłaty uzyskać można, dzwoniąc pod numer tel.82-569-36-95

CZYTAJ WIĘCEJ

Drodzy Uczniowie!
Biblioteka Szkolna Zaprasza Was do SZKOLNEGO KLUBU CZYTELNIKA.
Oferujemy ciekawe obcowanie z książką połączone z zajęciami plastycznymi.
Zapisy chętnych do Klubu w Bibliotece Szkolnej.
ZAPRASZAMY!

CZYTAJ WIĘCEJ

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Wychowawcy Klas, Nauczyciele,
To wielka szansa dla młodzieży, szkoły, ...
Może w naszej szkole jest wielki informatyczny talent, który zmieni na lepsze oblicze świata? Odniesie sukces w Olimpiadzie Informatycznej i rozsławi szkołę, będzie dumą rodziny i nas wszystkich...
Dajmy mu szansę!

Zapraszam, wspólnie z Danielem Olkowskim wszystkich Uczniów do udziału w Olimpijskim Kole Informatycznym  https://youtu.be/2RV8_naxzHE

Marzanna Jakuta

dyrektor szkoły

CZYTAJ WIĘCEJ
Zebranie z rodzicami
01 wrzesień 2020/ Ogłoszenia

Szanowni Rodzice,
Pierwsze organizacyjne zebranie z Rodzicami odbędzie się w dniach:
2 września (środa)
godz. 16.00
klasa 0 a - sala gimnastyczna ;
klasa 0 b - sala konferencyjna
klasa I a – nowa biblioteka
godz. 17.00
klasa I b - sala gimnastyczna
klasa II a- sala konferencyjna
klasa II b- nowa biblioteka
3 września ( czwartek)
godz. 16.00
klasa III a - sala konferencyjna
klasa III b- sala gimnastyczna
klasa IV a – nowa biblioteka
godz. 17.00
klasa IV b - sala gimnastyczna
klasa V - sala konferencyjna
klasa VI a – nowa biblioteka
4 września ( piątek)
Godz. 16.00
klasa VI b - sala konferencyjna
klasa VII a - sala gimnastyczna
klasa VII b – nowa biblioteka
godz. 17.00
klasa VII c- sala gimnastyczna
klasa VIII a- sala konferencyjna
VIII b – nowa biblioteka
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Dyrektor Szkoły, Wychowawcy klas

CZYTAJ WIĘCEJ
ProteGo Safe
01 wrzesień 2020/ Ogłoszenia

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
1 września 2020 roku na godzinę 9.00 zapraszamy na spotkania
z wychowawcami klas (bez rodziców).
Musimy pamiętać, że trwa pandemia i obowiązują nas pewne ograniczenia. Zgodnie z wytycznymi GIS, MEN do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe.
W drodze do szkoły, w autobusie szkolnym, w budynku szkoły - do chwili zajęcia miejsca w klasie uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic. Po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce – uczniowie kl. IV-VIII, młodsi mogą dezynfekować lub udają się do łazienek i dokładnie myją ręce. Każda klasa uczy się w przydzielonej sali, którą opuszcza jedynie na zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne. Uczniowie starają się przebywać na kondygnacjach, na których znajdują się ich sale lekcyjne. Obowiązuje następujący przydział sal dla każdej klasy.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów ogranicza się wejście do szkoły rodziców
i osób trzecich. Rodzice nie wchodzą do szatni, żegnają się z dziećmi przed wejściem do szkoły, dzieci do szatni i klasy odprowadzają osoby odpowiedzialne. Uczniowie do szatni wchodzą wejściami bocznymi, tych budynków szkoły, w których znajdują się ich sale lekcyjne. Przy wejściu głównym szkoły wydzielona jest strefa dla rodzica, po wejściu należy stosować reżim sanitarny: maseczki, dezynfekcja.
Szczegółowe procedury obowiązujące w szkole umieszczone są w zakładce ,,Dla rodzica”. Prosimy rodziców o zapoznanie się z tymi procedurami.
W miarę potrzeb i zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej będą zamieszczane kolejne procedury.

CZYTAJ WIĘCEJ

Drodzy ósmoklasiści !

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będziecie mogli odebrać w szkole w dniu 31.07.2020r. w godzinach 8.00 – 15.00. Wyniki egzaminu możecie również sprawdzić sami na stronie https://wyniki.edu.pl logując się za pomocą haseł otrzymanych od wychowawców.
Przypominamy, że do 4.08.2020r. do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
12.08.2020r. zostaną opublikowane listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.
W dniach od 13.08.2020r do 18.08.2020r. musicie potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole.

CZYTAJ WIĘCEJ

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 12.03.2020 roku, przysługuje Państwu zwrot nadpłaconej kwoty za obiady Waszych dzieci. W związku z tym proszę o wypełnienie załączonego wniosku i przesłanie na adres e-mail szkoły. Druki wniosku są również do pobrania w sekretariacie szkoły.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !!!
Od marca wszyscy musimy żyć inaczej, pracować i uczyć się inaczej, a także inaczej odbierać szkolne świadectwa. Panująca na świecie pandemia COVID-19, dosłownie z dnia na dzień, zmieniła naszą codzienność. Od dłuższego czasu wszyscy uczymy się „ nowego życia”, nowych form, metod pracy oraz współdziałania. Choć wciąż napotykaliśmy szereg trudności, nie zawsze potrafiliśmy unikać błędów, ale… dawaliśmy radę!!! Z powodzeniem udało nam się zrealizować materiał objęty podstawą programową i możemy z satysfakcją ogłosić nasz wspólny sukces dydaktyczny.
Dzięki zaangażowaniu, determinacji i konsekwentnym działaniom Waszych Rodziców, Nauczycieli i przede wszystkim Was DRODZY UCZNIOWIE pokonaliśmy przeciwności i możemy z dumą mówić, że rok szkolny 2019/2020 kończy się dla nas pełnią satysfakcji z osiągniętych wyników.
W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii w naszej szkole nie odbędzie się tradycyjne uroczyste zakończenie roku szkolnego. Nauczyciele pożegnają się z Wami na spotkaniach w wyznaczonym miejscu i godzinie.
W piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie wszystkich klas otrzymają świadectwa szkolne zgodnie z harmonogramem (o szczegółach dowiecie się od swoich Wychowawców).

Jednocześnie przypominam, że wszystkie spotkania muszą się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych(obowiązują maseczki i utrzymywanie odstępu między osobami).
Z uwagi na obostrzenia rodzice nie mogą uczestniczyć w spotkaniach nie mogą też towarzyszyć swoim dzieciom podczas odbioru świadectw (z wyjątkiem jednego rodzica/opiekuna ucznia klas zerowych, pierwszych i drugich w celu usprawnienia wydawania świadectw).

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać
od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły
w godzinach 8.00 – 15.00

CZYTAJ WIĘCEJ

Wspierają nas

herb gminy wierzbica logo lwbogdanka